Wat is de Bioscan SWA?
Het Bioscan SWA systeem (Scalar Wave Analyzer) is een apparaat waarmee u door middel van het vasthouden van een staaf een energetische meting kunt doen van het hele lichaam.
Dit geeft informatie over het cardiovasculaire systeem, spijsvertering, botmineraaldichtheid, organen, zuurgraad, cholesterol, vitaminen, mineralen, co-enzymen, zware metalen, bindweefsel etc. De BioSWAscan, een hightech meetinstrument ontwikkeld door Instituut Dr. Rilling, meet het magnetisch veld van de menselijke cellen t.b.v. een wetenschappelijke analyse. De metingen zijn reproduceerbaar.

Het testresultaat van de Bioscan SWA is heel ruwweg vergelijkbaar met laboratorium diagnostiek, uiteraard met heel andere waarden, maar dan veel sneller en uitgebreider.
De resultaten worden in getallen en ook zeer overzichtelijk grafisch getoond en afgedrukt.
Via deze link kunt u een filmpje (in het Engels) bekijken over de Bioscan SWA www.youtube.com/watch?v=kov7FC25AYw

Hoe werkt de Bioscan SWA?
Het Bioscan SWA systeem maakt een spectrale analyse. Deze niet-invasieve methode maakt gebruik van de elektromagnetische golfsignalen die het menselijk lichaam afgeeft, en gebruikt ze voor analyse doeleinden.
Met een sensor wordt deze frequentie en energie van het magnetische veld van het lichaam gemeten.
Middels een kwantummechanische resonantievergelijking worden afwijkingen van de standaardwaarden bepaald.
Zo kunnen de tekorten of overschotten al - energetisch - worden opgespoord voordat deze in het bloed verschijnen.
Een verandering in de lichaamswaarden is altijd veel eerder zichtbaar in het energieveld van een persoon dan in het bloed. De waarden kunnen daarom niet met zuiver bloed en de eenheden daarvan worden vergeleken. Gele gebieden laten vooral een trend in het energieveld zien, rode gebieden zitten al op het fysieke niveau.
Binnen enkele minuten geeft de software uitvoerige uitslagen met gedetailleerde informatie over meer dan 250 afzonderlijke waarden van 32 gebieden in het lichaam zoals het cardiovasculaire en cerebrovasculaire systeem, gastro-intestinale functies, lever- en galblaas functie, longfunctie, nierfunctie, hormoonsysteem, bloedsuikerwaarden, belasting van toxische stoffen, vitaminen-, mineralen-, aminozuren huishouding, botmineraaldichtheid, enkele allergieën enz.
Het systeem blijft in ontwikkeling en na voldoende onderzoek worden nieuwe waarden toegevoegd.Via deze link meer info (in het Engels) over de metingen www.youtube.com/watch?time_continue=877&v=kov7FC25AYw
Opmerking:
De resultaten zijn in principe vergelijkbaar met een laboratoriumonderzoek, maar ze zijn niet hetzelfde. Bloedonderzoek geeft extra cellulaire waarden weer, terwijl het Bioscan SWA systeem intracellulaire waarden weergeeft. Dat is een groot verschil. Zo kan bloedonderzoek aantonen dat er een overschot aan bijv vitamine D is terwijl de Bioscan een tekort aan vitamine D aangeeft. Wat is er aan de hand? Beide resultaten zijn correct. Het lichaam heeft vitamine D in de cellen nodig, maar er is dan een blokkade waardoor het vanuit het bloed niet in de cel terecht komt.

Toepassing in Praktijk Lichtpunt
De Bioscan SWA wordt vooral toegepast om extra informatie te verkrijgen ten behoeven van mijn biophotonen behandelingen. Ik ben niet ortho moleculair geschoold en eventuele adviezen inzake supplementen zijn van algehele aard. Vanuit mijn vakgebied zijn vele supplementen bijvoorbeeld niet zinvol zolang de gastro-intestinale functies niet voldoende zijn; alleen een gezonde darm kan immers zowel voedingsstoffen als vitaminen/mineralen e.d. goed opnemen. In dit geval zal dus eerst het maag darmstelsel voldoende behandeld moeten worden m.b.v. biophotonen, voordat een tekort aan vitaminen gesuppleerd kan worden, vaak dan eerst nog voorafgegaan door een pre- en probiotica voor het spijsverteringskanaal en/of een detox programma.
Iedereen is uniek en krijgt dus een persoonlijk advies en behandelprogramma.
Ik hecht veel waarde aan supplementen die een combinatie product zijn, adaptogeen werken, zoveel mogelijk natuurlijk zijn en geen/weinig hulpstoffen als HPMC, magnesiumstearaat, geur- en kleurstoffen bevatten.

Wie kunnen niet gemeten worden met de Bioscan SWA?
Dragers van een pacemaker, van een defibrillator of andere geïmplanteerde apparaten mogen om veiligheidsredenen niet met deze scan gemeten worden.
Vrouwen die menstrueren kunnen niet gemeten worden, omdat dit tot meetfouten kan leiden.

Aanbeveling
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de Bioscan SWA is het advies
* vanaf een week voor de meting te stoppen met het gebruik van supplementen
* vanaf twee dagen voor de meting geen koffie, tabak, drugs en/of alcohol te gebruiken

Disclaimer
Wetenschap en reguliere geneeskunde ontkennen het bestaan van informatievelden voor medische en andere zaken, evenals allerlei scanapparaatuur zoals de Bioscan SWA als gevolg van het gebrek aan wetenschappelijk bewijs in de zin van de conventionele geneeskunde. Gebruik van producten zoals het BioScan SWA systeem, doen geen belofte van genezing, het is een analyse van persoonlijke natuurgeneeskundige energetische waarden t.o.v. gezonde energetische standaard waarden.
Alle aansprakelijkheid wordt volledig uitgesloten. Beslissen welke verdere maatregelen moeten worden genomen wordt altijd gedaan door de therapeut /arts die ook verschillende andere manieren en methoden gebruikt.

puur natuur - geschikt voor mens en dier - vergoed door zorgverzekeringen/aanvullend pakket