Biophotonen behandelingen kunnen bij vrijwel elke ziekte of aandoening worden toegepast en zijn geschikt voor (bijna) elk levend wezen: mens, dier en plant

Om u een voorbeeld te geven onderstaande lijst. Dit overzicht is verre van volledig.
Nogmaals: er wordt geen diagnose gesteld, het gaat om het opheffen van energetische disbalans op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau zodat het zelfherstellend vermogen van het lichaam zoveel mogelijk hersteld en meer geactiveerd wordt.

ADD, ADHD
Allergie
Angst
Artritis
Autisme spectrum stoornissen  
Blaasontsteking
Bronchitis
Candida
COPD
Darmproblemen
Depressie
Diabetes
Dyslexie en Dyscalculie
Eczeem
Electron spin-inversie (zie verdere uitleg hieronder)   
Endometriose
Fibromyalgie
Gordelroos
Galstenen

Hoofdpijn
Kalknagels/Schimmelnagels
Kanker
Koortslip
Littekens
Maagproblemen
Menstruatieklachten
Migraine
Nierstenen
Overgangsklachten
Psoriasis
Q-koorts
Reuma
Rugklachten
Vaccinatieschade
Whiplash
Ziekte van Crohn
Ziekte van Lyme
Ziekte van Pfeiffer

Electron spin-inversie
Electron spin-inversie is een verstoring die wordt veroorzaakt door een extern magnetisch veld.
Atomen gedragen zich net zo als ons zonnestelsel. Ze hebben een kern en daaromheen draaien de elektronen, net als we het in het groot kennen met de zon en de planeten. Zoals de aarde ook om zijn eigen as draait, draaien de elektronen ook om de eigen as. Zij draaien met de klok mee, rechtsom. Bij een overmaat aan electro stress, meestal in combinatie met andere gezondheidsproblematiek, kan een electron spin-Inversie onstaan waarbij de elektronen de verkeerde kant op gaan draaien, linksom.
Herkent u dit?
Ook na een goede nachtrust staat u nog vermoeid op, u voelt dat uw energie niveau laag is, soms heeft u zelfs van het ene op het andere moment 'energie lekkage', er is een lichte druk boven uw ogen merkbaar en u heeft last van duizelingen, ziet niet scherp, u bent vaak prikkelbaar en/of ongeduldig, vooral bij grote winkelcentra wordt u snel vermoeid en moet u meestal gapen. U heeft soms het gevoel niet geheel aangesloten te zijn op de wereld.
Dan heeft u waarschijnlijk een spin inversie! Als men een spin-inversie heeft, werkt niets meer in het lichaam zoals het hoort. Dit is te meten en te corrigeren door een biophotonen behandeling. Tijdens de behandeling wordt het lichaam en het aura dusdanig versterkt dat de kans op een spininversie steeds kleiner wordt.

Hoe komt u aan een spin inversie?
Veelal wordt dit veroorzaakt door een magneetveld dat sterk genoeg is om de elektronen tot stilstand te brengen en de andere richting in te bewegen, in combinatie met chronische vermoeidheid, langdurige ziekte en/of emotionele belasting; factoren die de eigen lichaamsenergie doen afnemen, het aura wordt kleiner en brozer.
Er zijn de laatste tijd steeds meer magneetvelden om ons heen. Onze huizenbouw, de elektrische leidingen, elektrische apparatuur, draadloze internet modems, WIFI, bluetooth apparatuur, zendmasten, G3/G4/G5, boxspringbedden, onderzoektmethoden als X ray, CT scan, PET scan enzovoorts, geven enorme velden af, hetzij van aardmagnetische dan wel elektromagnetische, elektrische en/of radioactieve aard.

Dyslexie en dyscalculie, aandacht stoornissen zoals Autisme spectrum stoornissen, ADD, ADHD e.d.
Uit jarenlange ervaring is gebleken dat bovengenoemde problematiek veelal voorkomt doordat de hypofyse en de epifyse (pijnappelklier) niet goed samenwerken met als gevolg dat de hersenhelften niet goed geïntegreerd zijn.
De hypofyse staat met name voor onze linker hersenhelft, het analytische brein, terwijl de epifyse met name voor de rechter hersenhelft staat, ons creatieve brein, onze emotionele en spirituele kant.
Deze twee behoren zeer goed samen te werken t.b.v. een goede gezondheid op alle vlakken.
De Chiren beschikt over een speciaal ontwikkeld programma om dit te behandelen.

Voor wie zijn biophotonen behandelingen geschikt?
Deze therapie is geschikt voor (bijna) iedereen, mens, dier en plant.
Het levenslicht wordt congruenter d.m.v. de behandelingen met lichtfrequenties.
In principe kunnen alle functionele verstoringen worden behandeld.
We richten ons niet alleen op ziektes waarvoor officieel (volgens de reguliere zorg) geen volledige genezing bestaat.
Door middel van biophotonen behandelingen is het uiteindelijk het lichaam zelf dat voor genezing zorgt.
Het herstelvermogen van het lichaam is enorm, we helpen simpelweg dit weer in balans te brengen en te stimuleren.

Wie kunnen niet behandeld worden?
* Mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan
* Mensen met kunstmatige slangen, shunts, plastic bloedvaten of runder/varkenshartkleppen
* Sommige mannen die gesteriliseerd zijn. De manier van sterilisatie speelt een rol. Een dichtgeschroeide of dicht gebrande zaadleider maakt de betreffende man soms ongevoelig voor biophotonen behandelingen.

Het immuunsysteem wordt door de biophotonen behandelingen zodanig hersteld, dat het lichaam de geïmplanteerde organen gaat afstoten. Hierdoor zijn bovenstaande gevallen onbehandelbaar voor biophotonen therapie.

Medicijnen zoals hormonen, corticosteroïden, maagzuurremmers en bloeddrukverlagers veroorzaken een dergelijk grote belasting en verstoring in het lichaam, dat de genezing wordt vertraagd. Behandeling blijft in dit geval echter wel zeer goed mogelijk maar er zijn dus meer behandelingen nodig.

Metalen onderdelen zoals bijvoorbeeld pacemakers en schroeven en implantaten zoals kunstheupen en kunst hartkleppen zijn echter geen probleem. Dit geldt ook voor kunstlenzen, zoals die bij een staaroperatie verkregen zijn. Zij kunnen overigens wel een constante stoorfactor zijn, vanwege hun lichaamsvreemde frequentie, maar dit neemt niet weg dat andere verstoringen opgeheven kunnen worden, waardoor de gezondheid toch aanzienlijk kan verbeteren.

puur natuur - geschikt voor mens en dier - vergoed door zorgverzekeringen/aanvullend pakket