Biophotonen Coherentie Therapie volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde

Wat zijn biophotonen?
Het woord biophotonen zegt het al: bio=leven en photo=licht. Levenslicht.
Biophotonen zijn uiterst zwakke lichtstralen die door alle cellen in levende organismen vanuit het DNA worden uitgestraald. Biophotonen kunnen niet met het blote oog worden gezien, maar kunnen wel worden waargenomen met speciale apparatuur. Deze lichtstraling of lichtenergie is een indicatie van de toestand waarin het levende organisme zich bevindt.

Historie
In 1933 stelde de Russische natuurkundige, Alexander Gurwitsj, dat alle cellen licht uitstralen.
Later, in de jaren zeventig van de vorige eeuw, bevestigden de Duitse natuurkundigen Popp en Mersmann dit op wetenschappelijke wijze. Cellen stralen niet alleen licht uit, ze absorberen het ook en slaan het op. Vanuit hun DNA stralen alle cellen van het lichaam photonen (licht) uit met 100.000 impulsen per seconde. Deze impulsen hebben verschillende frequenties en zorgen voor het aansturen van biochemische reacties in de cellen, beheersing van groei, differentiatie en informatie-uitwisseling tussen de cellen.

Dit licht is de taal van het lichaam en van nature sterk gebundeld (coherent)

Onder invloed van storingen verzwakt dit licht en krijgt dan een chaotisch karakter. Het lichaam is dan niet meer in staat om zijn zelf herstellend vermogen in te kunnen benutten en raakt steeds meer verstoord, wat tenslotte tot ziekte leidt.
Ook werd door Popp en Mersmann ontdekt dat alles zijn eigen specifieke straling en trilling heeft. Dus elke bacterie, virus, orgaan, zwaar metaal, elke ziekte en elk medicijn of natuurgeneeskundig middel heeft zijn eigen trilling/frequentie.

Reinhold Voll, een Duitse arts, was in 1953 de grondlegger van de electro-acupunctuur. Hij heeft ontdekt dat op alle meridianen die over handen en voeten lopen bepaalde punten een lagere huidweerstand hebben dan de punten erom heen. Deze punten zijn meetbaar en geven informatie over de energie die door deze meridianen stroomt.

Johan Boswinkel is de grondlegger van biophotonen therapie in Nederland in 1980; bovenstaande technieken heeft hij gecombineerd tot deze coherentie therapie en hij heeft de Health Angel Academy for Applied Biophoton Sciences opgericht. Via deze link meer info theoptimist.nl/?s=biofoton

Biophotonen wetenschappelijk in het nieuws
Er zijn steeds meer onderzoeken en bewijzen dat biophotonen het wezenlijke levenslicht zijn waarmee elk organisme alle processen aanstuurt en waardoor alles met alles in verbinding staat. Zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden.
www.greenmedinfo.com/blog/biophotons-human-body-emits-communicates-and-made-light
educateinspirechange.org/science-technology/scientists-discover-biophotons-brain-hint-consciousness-directly-linked-light/
www.greenmedinfo.com/blog/biophotons-common-thread-linking-human-consciousness-and-hidden-perils-cancer-rad
Fantastisch dat dit nu wederom aandacht krijgt en dat men biophoten in relatie tot onze gezondheid en het spiritueel bewustzijn met elkaar en met het universum op deze wijze wetenschappelijk kan belichten.

Biophotonen behandelingen
Uit bovenstaande informatie blijkt dus dat het energetisch lichaam voor loopt op het fysieke lichaam; energie wordt als eerste verstoord - coherent licht wordt chaotisch - en als het eigen immuunsysteem de balans niet voldoende kan herstellen en waarborgen, wordt uiteindelijk het fysieke lichaam ziek.
Biophotonen behandelingen herstellen juist deze energetische verstoringen.
Deze bioresonantie therapie is een combinatie van meten m.b.v. de electro-acupunctuur volgens Voll en behandelen met lichtfrequenties met de natuurgeneeskunde als uitgangspunt.
Het biophotonen behandelinstrument, Chiren, combineert deze twee eigenschappen.
Elke cel in ons lichaam heeft een eigen trillingsfrequentie die invloed heeft op de energiestroom in de meridianen. Deze energie wordt eerst gemeten; een verstoring laat een afvallende toon horen en geeft op het scherm een neergaande lijn. Meridiaanpunten die in balans zijn, dus geen verstoringen ondervinden, laten een constante toon horen en geven een horizontale lijn op het scherm.
Verstoringen worden gecorrigeerd met behulp van specifieke lichtenergie/lichtfrequenties, die de Chiren genereert. Dit licht communiceert met het licht in het DNA van onze cellen.
Deze natuurgeneeskundige therapie is holistisch. De biophotonen behandeling is niet gericht op (reguliere) diagnoses en symptoombestrijding maar richt zich op het in kaart brengen van energetische verstoringen en zoeken naar oorzaken hiervan. Waar mogelijk worden deze verstoringen ontstoord door corrigerende lichtfrequenties zodat het lichaam weer in balans komt en zo zichzelf kan genezen.

Natuurgeneeskundige achtergronden
Zoals hierboven al genoemd, biophotonen behandelingen zijn holistisch; er wordt gekeken naar de totale samenhang van oorzaak en gevolg van invloeden op de vijf natuurgerichte principes, energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche. Hierbij wordt gebruik gemaakt van:
• meridianen volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde; deze geven een beeld van energetische verstoringen in orgaansystemen
• vijf elementenleer volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde; deze geeft een beeld van de samenhang en invloeden van orgaansystemen op elkaar
• emoties volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde; bij elk orgaan horen bepaalde emoties en deze zijn ook te meten en te behandelen
• orgaanklok vanuit de Traditionele Chinese Geneeskunde; elk orgaan heeft in de 24 uurs cyclus twee uur lang de meeste energie en de gevoeligheid is dan ook het grootst. Een storing treedt vaak in deze tijd op en kan zodoende een aanwijzing zijn
• chakra's; onze energiepoorten tot ons fysieke lichaam. Deze geven informatie over emotionele, mentale en spirituele energie
Uiteraard worden bovenstaande inzichten gecombineerd met intuïtie en gezond verstandEen biophotonen consult bestaat uit anamnese, meetronden en behandelsessies
Na een zeer uitgebreide anamnese worden met een meetpen ongeveer 120 acupunctuurpunten op de vingers en de tenen gemeten. Deze acupunctuurpunten liggen op de meridianen, die corresponderen met de verschillende orgaansystemen in het lichaam. Door deze metingen wordt duidelijk in welke organen en systemen zich verstoringen bevinden.
Verstorende oorzaken kunnen onder andere zijn: vaccinaties, kinderziektes, littekens, operaties, medicijnen, supplementen, gevaarlijke stoffen, straling, ontstekingen, voedselvergiftigingen, andere infecties door bacteriën en virussen en emotionele bagage.

Al deze verstoringen laten een energetische afdruk achter in ons celgeheugen en kunnen dus een verstorende werking op ons natuurlijke immuunsysteem hebben en allerlei klachten veroorzaken.

Bij aanvang van een behandeltraject worden na de eerste meting altijd de littekens behandeld, om de energetische doorstroming daarin weer mogelijk te maken. Littekens kunnen meridianen doorsnijden en zodoende de energie blokkeren. Dit geldt ook voor een whiplash; hierdoor worden vele meridianen onderbroken waardoor het hoofd energetisch van het lichaam - van het hart - wordt gescheiden, met alle gevolgen van dien.
Indien de conclusie van de metingen dit toelaat, worden in de eerste consulten de frequenties van alle vaccinaties en hulpstoffen hiervan ontstoord. Vaccinaties zijn vanuit mijn inzichten en praktijkervaringen een belediging voor ons immuunsysteem en leiden tot vaccinatieschade. Hypofyse, epifyse en zenuwsysteem worden toxisch belast door o.a. aluminium en kwik. Onze gezondheid begint bij het goed functioneren van deze orgaansystemen.
Klik hier vimeo.com/106835235 om een filmpje te bekijken over vaccinatieschade en biophotonen therapie.
Klik hier om mijn artikel op WantToKnow over vaccinatieschade te lezen www.wanttoknow.nl/overige/vaccinaties-ontstoren-ja-want-ze-verstoren/

Met behulp van de electro-acupunctuur pen wordt gemeten en worden verstoringen in kaart gebracht. Door metingen met verschillende ontstoorfrequenties wordt bepaald welke frequenties worden ingezet voor de behandeling.

De eerste behandelronde houdt de patiënt de twee glazen handstaven vast. Deze glasstaven zijn m.b.v. glasvezelkabels verbonden met het biophotonen instrument waarmee via het biofeedback systeem de tegenovergestelde frequenties van de verstoorders zijn ingezet om de verstoringen op te heffen. Daarnaast worden juiste frequenties versterkt teruggegeven aan het lichaam om zo de eigen lichtenergie nog eens extra te versterken.
De tijdsduur is afhankelijk van de leeftijd.
Daarna wordt opnieuw gemeten om te controleren of de gemeten verstoringen opgeheven zijn. Zo is dus meteen te zien of de therapie effect heeft gehad.
Dan plaatst de patiënt de blote voeten op glazen platen waardoor het licht wordt geleid. Deze behandelronde dient om de behandeling te consolideren en m.b.v. gekozen frequenties de linker- en rechter hersenhelft beter te laten samenwerken, een voorwaarde voor een goede gezondheid. Extra ondersteuning is tijdens deze behandelronde ook mogelijk.

Het biophotonen instrument, de Chiren, beschikt over een enorm aantal frequenties: nosoden (ziekmakers in ontstorende frequentie), homeopathische middelen ter ondersteuning van alle systemen en Australian Bush Flower Essences en Bach Remedies. Deze bloesems werken met name op het emotionele en spirituele vlak maar hebben ook een fysieke werking. Daarnaast is er een externe cup aangesloten waarin frequenties die zich niet in de Chiren bevinden kunnen worden toegevoegd, gemeten of geneutraliseerd, zoals bijvoorbeeld medicatie, ongezonde/ongeschikte voedingsmiddelen, dierenharen en/of supplementen.

Naast het behandelen met biophotonen licht is er tijdens een consult voldoende gelegenheid om aandacht te besteden aan alle aspecten die met uw gezondheid te maken hebben volgens de 5 principes. Ook voeding is daarin een belangrijk aspect en de TCM kijkt naar voeding vanuit energetisch oogpunt: bevordert het yin of yang?
Let food be thy medicine and medicine be thy food (Hippocrates)

Het eerste consult waarin een uitgebreide anamnese wordt afgenomen en meteen behandeld duurt voor een volwassene meestal ruim 2 uur, behandelingen daarna gemiddeld anderhalf uur tot twee uur.
Behandelingen voor kinderen < 12 jaar duren gemiddeld 45 minuten, het eerste consult meestal anderhalf uur.
De behandeling is volkomen pijnloos en veilig.

Na de behandeling
Na de behandeling kunt u zich wat vermoeider voelen. Dit kan 1 tot 3 dagen aanhouden; deze vermoeidheid ontstaat doordat het lichaam is begonnen de verstoringen en afvalstoffen op te ruimen, het ontgiften. Om de nieren te helpen de vrijgekomen gifstoffen af te voeren is het belangrijk veel gezond (lauw)warm water te drinken.
Het advies is ca. 2 liter lauw/warm water en evt. kruidenthee per dag te drinken. Te weinig drinken kan o.a. hoofdpijn en spierpijn veroorzaken. Tijdens de behandeling worden ondersteunende middelen ingezet zodat de nieren, darmen en circulatie de afvalstoffen die vrijkomen bij het ontgiften, af kunnen voeren.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
Dit is afhankelijk van vele factoren en ieder mens is verschillend en uniek!
Er zijn minimaal 3 'opstart behandelingen' nodig. Tussen deze 3 behandelingen dienen minimaal 3 dagen en maximaal 7 dagen gepland te worden, 4 dagen is het meest optimaal. Het fundament is gebouwd. Daarna wordt in overleg het verdere behandelplan bepaald. Er kan dan ook tussen de behandelingen iets meer tijd zitten.
Per consult kunnen 8 grote verstoringen ontstoord worden.
In de praktijk varieert het aantal behandelingen van 3 tot meer dan 20 bij chronische aandoeningen en degeneratieve ziekten. Medicijnen vertragen het genezingsproces in vele gevallen en verhogen het aantal benodigde behandelingen.

Klik op deze link www.youtube.com/watch?v=kvZIeJQV_xY&feature=youtu.beom een filmpje over biophotonen coherentie therapie te bekijken.

   puur natuur - geschikt voor mens en dier - vergoed door zorgverzekeringen/aanvullend pakket