Praktijk Lichtpunt

praktijk voor natuurgeneeskundige therapie


~ genezende werking van licht ~

Voor wie wel geschikt en voor wie niet?

Voor wie zijn biophotonen behandelingen geschikt?
 

Deze therapie is geschikt voor (bijna) iedereen, plant, mens en dier.
In principe kunnen alle functionele verstoringen worden behandeld.
We richten ons niet alleen op ziektes waarvoor officieel (volgens de reguliere zorg) geen volledige genezing bestaat. Door middel van biophotonen behandelingen is het uiteindelijk het lichaam zelf dat voor genezing zorgt.Het herstelvermogen van het lichaam is enorm, we helpen simpelweg dit weer in balans te brengen en te stimuleren.
 


Wie kunnen niet behandeld worden?

*  Mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan

* Mensen met kunstmatige slangen, shunts, plastic bloedvaten of varkenshartkleppen

* Sommige mannen die gesteriliseerd zijn. 
De manier van sterilisatie speelt een rol. Een dichtgeschroeide of dicht gebrande zaadleider maakt de betreffende man soms ongevoelig voor biophotonen behandelingen.

Het immuunsysteem wordt door de biophotonen behandelingen zodanig hersteld, dat het lichaam de geïmplanteerde organen gaat afstoten. Hierdoor zijn bovenstaande gevallen onbehandelbaar voor biophotonen therapie. 

Medicijnen zoals hormonen, corticosteroïden, maagzuurremmers en bloeddrukverlagers veroorzaken een dergelijk grote belasting en verstoring in het lichaam, dat de genezing wordt vertraagd. Behandeling blijft in dit geval echter wel zeer goed mogelijk maar er zijn dus meer behandelingen nodig.

Metalen onderdelen zoals bijvoorbeeld pacemakers en schroeven en implantaten zoals kunstheupen en kunst hartkleppen zijn echter geen probleem. Dit geldt ook voor kunstlenzen, zoals die bij een staaroperatie verkregen zijn. Zij kunnen overigens wel een constante stoorfactor zijn, vanwege hun lichaamsvreemde frequentie, maar dit neemt niet weg dat andere verstoringen opgeheven kunnen worden, waardoor de gezondheid toch aanzienlijk kan verbeteren.

          puur natuur - geschikt voor mens en dier - vergoed door zorgverzekeringen/aanvullend pakket